Cennik

Księga przychodów i rozchodów – dla początkujących przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą.
Pełna księgowość – obowiązuje spółki prawa handlowego, czyli sp. z o.o., sp. komandytowe, sp. akcyjne.

Księga przychodów i rozchodów
KPiR i ryczałt Działalność gospodarcza
Mikro Mała Średnia
ilość zapisów księgowych do 30 do 60 do 100
ilość pracowników 1-2 3-5 6-10
odbiór dokumentów w cenie tylko dokumenty elektroniczne tak tak
opłata abonamentowa 162 zł 203 zł 244 zł
za każde dodatkowe 10% dokumentów 16,2 zł 20,3 zł 24,4 zł
kolejna umowa o pracę 35 zł 35 zł 35 zł
kolejna umowa cywilno-prawna 25 zł 25 zł 25zł

Opłata abonamentowa zawiera:

 • sprawdzenie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT zakupów i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • wystawianie not korygujących,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych Przedsiębiorcy oraz zmian CEiDG,
 • przygotowanie informacji o wysokości zobowiązań z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych,

Dodatkowo gwarantujemy:

 • stałą opiekę i możliwość konsultacji księgowych,
 • wsparcie techniczne,
 • reprezentacje w US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Pełna księgowość
Pełna księgowość Mikro firma Mała firma Średnia firma
ilość zapisów księgowych do 30 31-100 101-200
ilość pracowników 1-2 3-5 6-10
odbiór w cenie tak tak tak
opłata abonamentowa 550 zł 800 zł 2000 zł
za każde dodatkowe 10% dokumentów 55 zł 80 zł 200 zł
kolejna umowa o pracę 35 zł 35 zł 35 zł
kolejna umowa cywilno-prawna 25 zł 25 zł 25 zł

Opłata abonamentowa zawiera

 • sprawdzenie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencję operacji gospodarczych w księgach handlowych,
 • wprowadzanie dokumentów do rejestru VAT sprzedaży i zakupów,
 • sporządzenie i wysyłanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zgłoszeń NIP i ich wysyłanie do Urzędów Skarbowych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie informacji o wysokości zobowiązań z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych,

Dodatkowo gwarantujemy:

 • stałą opiekę i możliwość konsultacji księgowych i podatkowych,
 • wsparcie techniczne,
 • reprezentację w US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Kadry i płace
Kadry i płace umowa o pracę umowa zlecenie umowa o dzieło deklaracje PFRON
za osobę 35 zł 25 zł 25 zł 25 zł

Opłata abonamentowa zawiera:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń,
 • prowadzenie rejestru nieobecności,
 • naliczanie płac i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji Przedsiębiorcy (PIT-36L lub PIT-36),
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4) oraz rocznego rozliczenia PIT4R,
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-8B, PIT-11),
 • reprezentowanie w czasie kontroli PIP i ZUS,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • opieka nad szkoleniami BHP i badaniami okresowymi.

Dodatkowo gwarantujemy:

 • stałą opiekę i możliwość konsultacji,
 • wsparcie techniczne,
 • reprezentacje w US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Uwagi:

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. Nie uwzględniają wynagrodzenia za inne czynności niż wymienione powyżej.

Podane ceny mogą się różnic w zależności od:

 • ilości pracowników,
 • złożoności systemów płacowych (np. premiowania pracowników),
 • charakteru prowadzonej działalności np. agencji ochrony, zakłady pracy chronionej,
 • ponadstandardowych wymagań klienta uzgadnianych indywidualnie.