Cennik

KPiR i ryczałt Działalność gospodarcza
Mikro Mała Średnia
ilość zapisów księgowych do 30 31-60 61-100
ilość pracowników 1-2 3-9 10-50
odbiór dokumentów w cenie tylko dokumenty elektroniczne tak tak
opłata abonamentowa
netto/mies.
300 zł 406,50 zł 813 zł
opłata abonamentowa
brutto/mies.
369 zł 500 zł 1000 zł
za każde dodatkowe 10% dokumentów 30 zł 40,65 zł 81 zł
kolejna umowa o pracę 45 zł 45 zł 45 zł
kolejna umowa cywilno-prawna 45 zł 45 zł 45 zł

Opłata abonamentowa zawiera:

 • sprawdzenie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT zakupów i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • wystawianie not korygujących,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych Przedsiębiorcy oraz zmian CEiDG,
 • przygotowanie informacji o wysokości zobowiązań z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych,

Dodatkowo gwarantujemy:

 • stałą opiekę i możliwość konsultacji księgowych,
 • wsparcie techniczne,
 • reprezentacje w US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
Pełna księgowość z VAT
Pełna księgowość Mikro firma Mała firma Średnia firma
ilość zapisów księgowych do 30 31-100 101-200
odbiór w cenie tak tak tak
opłata abonamentowa
netto/mies.
1000 zł 2000 zł 3000 zł
opłata abonamentowa
brutto/mies.
1230 zł 2460 zł 3690 zł
za każde dodatkowe 10% dokumentów 100 zł 200 zł 300 zł
kolejna umowa cywilno-prawna 45 zł 45 zł 45 zł

Opłata abonamentowa zawiera

 • sprawdzenie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencję operacji gospodarczych w księgach handlowych,
 • wprowadzanie dokumentów do rejestru VAT sprzedaży i zakupów,
 • sporządzenie i wysyłanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zgłoszeń NIP i ich wysyłanie do Urzędów Skarbowych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie informacji o wysokości zobowiązań z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych,

Dodatkowo gwarantujemy:

 • stałą opiekę i możliwość konsultacji księgowych i podatkowych,
 • wsparcie techniczne,
 • reprezentację w US i ZUS na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
Kadry i płace
Kadry i płace umowa o pracę umowa zlecenie umowa o dzieło deklaracje PFRON
50 zł/osobę 45 zł/szt. 50 zł/szt. 10 zł/osobę
za osobę rozliczenia PPK sprawozdania GUS rozliczenia PKZP indywidualne składniki wynagrodzeń
5 zł/osobę 150 zł/osobę 500zł/firmę 15 zł/osobę

Uwagi:
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.