Podzielona płatność VAT

Podzielona płatność VAT

Senat zaproponował 7 grudnia 2017 r. kilka poprawek do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Już wiemy, że planowane jest przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dot. podzielonej płatności VAT z 1 kwietnia 2018 roku na 1 lipca 2018 roku.

Planowane rozwiązanie opiera się o zmianę technologii w systemie rozliczeń międzybankowych. Umożliwi ona podatnikowi zapłatę swojemu kontrahentowi faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: jednym netto i drugim VAT.Nowela ma doprowadzić do ograniczenia patologii wyłudzeń VAT z użyciem tzw. znikających podatników. Ma też zapewnić większe dochody podatkowe, większą pewność działalności gospodarczej i równość zasad konkurencji.Kwota netto będzie dostępna dla odbiorcy przelewu w tradycyjny sposób bez ograniczeń, natomiast VAT będzie wpływał na specjalnie dedykowane temu konto. Podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania znajdującą się tam kwotą. Środkami z tego konta będzie można płacić VAT poddostawcom – także na specjalne konto – lub regulować zobowiązanie VAT w rozliczeniach z fiskusem.

Mechanizm ten będzie dobrowolny. Ustawa wprowadza jednak system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta. Do przejścia na nowy system ma zachęcać przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w rozliczeniach VAT czy zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej.