Jednolity plik kontrolny – deklaracja VAT

Jednolity plik kontrolny – deklaracja VAT

W lutym 2018 r. 1,5 mln najmniejszych przedsiębiorstw będzie po raz pierwszy składać informacje o transakcjach VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT)

Program wdrażania JPK jest rozłożony na trzy etapy. Od 1 lipca br. obowiązek objął największe firmy, a 1 stycznia 2017 – duże, średnie i małe. W tym czasie ok. 100 tyś. firm co miesiąc składa JPK.

Czym jest “jednolity plik kontrolny”?

Jest to zbiór księg i dokumentów księgowych prowadzonych za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Plik ten przekazywany jest na żądanie organu podatkowego. Wchodzące nowe prawo, obliguje podatnika do generowania i przechowywania archiwum w tym formacie.

Korzyści wynikające z wprowadzenia JPK_VAT

  • odejście od papierowych wydruków,
  • dostęp do danych w formacie umożliwiającym szybką analizę,
  • automatyzacja,
  • ułatwienia dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych),
  • szybsza (niż do tej pory) kontrola podatkowa.

Jak się przygotować na wprowadzenie JPK?

W FIRA już teraz, przed wdrożeniem obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zadbaliśmy o odpowiedni program do prowadzenia księgowości, który pozwoli na odpowiednie przygotowanie i przesyłanie JPK. Więcej informacji udzielają nasi pracownicy, którzy chętnie pomogą w odnalezieniu się w księgowości informatycznej : )