Skrócenie czasu przechowywania aktów pracowniczych do 10 lat

Skrócenie czasu przechowywania aktów pracowniczych do 10 lat

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych. Projekt głównie zakłada skrócenie z 50 do 10 lat okres przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej wszystkich pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Możliwe stanie się także prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej wyłącznie w formie elektronicznej. Wchodzi również nowa zasada, wypłaty wynagrodzeń w formie bezgotówkowej. Na wniosek pracownika wynagrodzenie będzie można nadal wypłacać gotówką.

Nowe rozwiązania znacznie zmniejszą obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców. Zmiany te pochodzą z dokumentu: „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (100 zmian dla firm – pakiet ułatwień dla przedsiębiorców)”. Nowe regulacje najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Istnieje możliwość skrócenia okres przechowywania dokumentacji pracowników lub byłych pracowników, którzy nawiązali stosunek pracy po 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. Będzie to możliwe po złożeniu oświadczenia o zamiarze przekazania za te osoby raportu informacyjnego. Taki raport zawiera informacje niezbędne do wyliczenia emerytury czy renty. Złożenie oświadczenia jest decyzją dobrowolną. Jeżeli pracodawca nie zechce przekazać raportów informacyjnych, nadal będzie zobowiązany przechowywać przez 50 lat.

W sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony przed 1 stycznia 1999 r., to pracodawca dokumentację nadal musi przechowywać przez 50 lat.

W FIRA

Nasi klienci nie muszą martwić się o przechowywanie i archiwizowanie dokumentów pracowniczych.Na życzenie skanujemy i archiwizujemy dokumenty papierowe. Nie dość, że każdy oryginał (pierwowzór) jest odpowiednio opisany i przechowywany w bezpiecznej szafie to zeskanowane obrazy jako dokumenty cyfrowe są zapisane na nośnikach trwałych.