Nowe zasady opłacania składek ZUS

Nowe zasady opłacania składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku będą zaczną obowiązywać nowe zasady uiszczania składek. Do tej pory składki były opłacane na oddzielnie fundusze na rożne konta. Od nowego roku wszystko będzie można zapłacić jednym przelewem na spersonalizowane konto. Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Jak sprawdzić, czy mój numer rachunku składkowego jest poprawny?

Możesz sprawdzić swój numer, korzystając z wyszukiwarki na stronie ZUS albo każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej: nr tel. 22 560 16 00. W Twoim rachunku musi byc z początku nasz numer identyfikacyjny 60000002, a ostatnie 10 cyfr to Twój numer NIP.

Co mam zrobić, jeśli w moim numerze rachunku składkowego jest nieprawidłowy NIP?

Jeśli NIP jest błędny, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy Twoje dane identyfikacyjne.

Co trzeba wpisać w tytule przelewu?

Od 1 stycznia 2018 r. musisz wpisać na przelewie tylko: kwotę składki, nadawcę i odbiorcę płatności oraz numer rachunku składkowego. Tytuł stał się zbędny.

Obecnie korzystam z formatki przelewu do ZUS.Czy w nowym roku będę opłacać składki zwykłym przelewem krajowym?

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz robić zwykły przelew, taki jakim płacisz zwykłe faktury.

Zatrudniam pracowników i zleceniobiorców. Czy od 1 stycznia 2018 r. składki za nich mam wpłacać jednym przelewem razem ze składkami za siebie na ten sam numer rachunku?

Dokładnie tak. Od 1 stycznia wszystko zapłacisz jednym przelewem. Nie ma znaczenia, czy zatrudniasz pracowników, czy samodzielnie prowadzisz firmę. Nie jest też istotne, na ile funduszy i ubezpieczeń opłacasz składki.

Co jeśli się pomylę i wpłacę składki na błędny numer rachunku. Czy będę musiał zapłacić odsetki za zwlokę?

Jeśli otrzymamy wpłatę po terminie płatności składek to musimy pobrać należne odsetki. Dlatego zanim zrobisz przelew, upewnij się, czy na pewno wpisałeś poprawny numer rachunku składkowego.

Jak mogę sprawdzić, czy nie zalegam ze składkami?

Złóż do nas wniosek o ustalenie salda na Twoim koncie. Taką informację znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak opłacić składki za grudzień 2017 r., których termin płatności jest w styczniu 2018 r.?

Składki za grudzień 2017 r. robisz to na dotychczasowych zasadach. Robisz zatem przelewy odrębnie na każde ubezpieczenie albo fundusz:

  • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,
  • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
    Pracowniczych,
  • 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli chcesz opłacić składki za grudzień 2017 r. w styczniu 2018 r., to wystarczy, gdy zrobisz jeden przelew na Twój numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe do wpłat składek będą zamknięte.

Do kogo ZUS wyśle informacje o indywidualnym numerze rachunku, jeśli mam pełnomocnika?

Informacje o indywidualnym rachunku wysyłamy wyłacznie do płatnika składek, na podany przez Ciebie adres do korespondencji lub adres siedziby firmy.